ยินดีต้อนรับ เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่

image001ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ เมืองนครพิงค์

น.ส. จุฑารัตน์  คำมา ชั้น ม.5/2 เลขที่ 10

e-mail : janeluxking

52

คำขวัญ ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุพชาติล้วนงามตา งามลำ้ค่านครพิงค์

ชื่อลาย พระธาตุดอยสุเทพ

ความหมาย พระธาตุเป็นที่ชาวเชีบงใหม่ไปขอพรกราบไหว้กัน

สีฟ้า หมายถึง แม่นำ้

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

สีชมพู หมายถึง ตกแต่งให้สวยงาม